Serto2018-08-23T10:57:11+00:00

Želite da…

Postanete trener odraslih
Pridružite se krugu izuzetnih trenera!
obuka trenera
Sistematizujete svoja znanja i dalje razvijete svoje trenerske veštine
Pridružite se krugu izuzetnih trenera!
obuka trenera
Sertifikujete svoje postojeće kompetencije i umrežite se sa grupom izuzetnih trenera
Obezbedite garanciju kvalitet
svojih usluga transparentnim
postupkom objektivne
eksterne procene!
validacija kompetencija
Unapredite svoje poslovanje na tržištu obrazovanja

Akreditujete programe za obuku
trenera, koji će Vašim korisnicima
garantovati predviđene ishoda obuke!
akreditacija programa

Zaštitite svoju investiciju u obrazovanje i obuku

Angažujte akreditovanog organizatora
obuke trenera!
akreditovani organizatori

Razvijate svoje odeljenje za obuku u kompaniji

Omogućite svojim trenerima
sistematizovani stručni razvoj!
obuka trenera