Homepage SERTO2018-08-20T14:51:22+00:00

Želite da…

Postanete trener odraslih
Pridružite se krugu izuzetnih trenera!
obuka trenera
Sistematizujete svoja znanja i dalje razvijete svoje trenerske veštine
Pridružite se krugu izuzetnih trenera!
obuka trenera
Sertifikujete svoje postojeće kompetencije i umrežite se sa grupom izuzetnih trenera

Obezbedite garanciju kvalitet
svojih usluga transparentnim
postupkom objektivne
eksterne procene!
validaciji kompetencija

Unapredite svoje poslovanje na tržištu obrazovanja
Akreditujete programe za obuku
trenera, koji će Vašim korisnicima
garantovati predviđene ishoda obuke!
akreditacija programa
Zaštitite svoju investiciju u obrazovanje i obuku

Angažujte akreditovanog organizatora
obuke trenera!
akreditovani organizatori

Razvijate svoje odeljenje za obuku u kompaniji

Omogućite svojim trenerima
sistematizovani stručni razvoj!
obuka trenera