Registri2018-07-23T12:53:55+00:00

Registri

Registar akreditovanih programa obuke trenera
modul
obuke
naziv
programa
naziv
organizatora
mesto
sedišta
internet
stranica
datum
isticanja

Registar ukinutih akreditacija programa obuke trenera
modul
obuke
naziv
programa
naziv
organizatora
mesto
sedišta
datum
sticanja
datum
Ukidanja

Registar izdatih SERTO Diploma trenera u obrazovanju odraslih
registracioni brojime i prezimemesto boravkadatum
sticanja

Registar ukinutih SERTO Diploma trenera u obrazovanju odraslih
registracioni brojime i prezimemesto
boravka
datum
sticanja
datum
ukidanja

Registar izdatih SERTO Sertifikata u obrazovanju odraslih
registracioni brojime i prezimemesto boravkadatum
sticanja

Registar ukinutih SERTO Sertifikata u obrazovanju odraslih
registracioni brojime i prezimemesto
boravka
datum
sticanja
datum
ukidanja