Profesionalne kompetencije2018-09-05T14:32:51+00:00

Profesionalizacija obrazovanja odraslih

Savremena praksa obrazovanja odraslih podrazumeva spektar veoma različitih aktivnosti, kako po funkciji i ciljnoj grupi, tako i po karakteru, intenzitetu, uslovima u kojima se realizuje. Pomenute aktivnosti se u maloj meri odvijaju i u ustanovama formalnog obrazovnog sistema. Većinom se realizuju u privatnim organizacijama, centrima za dalje obrazovanje, u preduzećima, nevladinim organizacijama, zanatskim i stručnim udruženjima, otvorenim univerzitetima, centrima za kulturu, privrednim komorama… Ova raznolikost oblasti učenja i obrazovnih aktivnosti se reflektuje i na nazive osoba angažovanih da realizuju te aktivnosti – treneri, predavači, moderatori, nastavnici, voditelji, edukatori, multiplikatori, instruktori, facilitatori, mentori, vođe, savetnici, koučeri…

Bez obzira da li im su im to osnovne radne aktivnosti, povremeni poslovi ili sporadične aktivnosti radnog mesta, većina ovih praktičara u regionu jugoistočne Evrope najčešće nisu stručno osposobljene za te aktivnosti, a formalni dokaz stručne osposobljenosti ne mogu ni imati jer do sada nije postojalo stručno osposobljavanje koje im omogućava sticanje specifičnih stručnih kompetencija – specifičnog konceptualnog i proceduralnog znanja i posebnih veština čije praktikovanje se zasniva na standardizovanim kriterijumima izvršenja.

U skladu sa razvojnim i transformativnim kapacitetom koje obrazovanje odraslih demonstrira u razvijenim zemljama, u smislu društveno-ekonomskog razvoja i rešavanja ključnih društvenih problema, posebno u kontekstu kriza koje poslednjih deset godina potresaju evropski kontinent, a čiji su efekti u regionu posebno izraženi, područje obrazovanja odraslih je neophodno profesionalizovati, a trenere stručno osposobiti, sertifikovati, kontinuirano stručno usavršavati i promovisati da bi mogli da realizuju svoju izuzetno odgovornu ulogu.

Profesija je javno prepoznatljivo zanimanje koje zahteva specijalna znanja i posebne veštine koja se stiču specifičnom obukom. Na osnovu ovih znanja i veština, njeni članovi realizuju standardizovane stručne aktivnosti i nezavisno donose stručne odluke, sposobni su da procenjuju posledice takvih aktivnosti i odluka i preuzimaju odgovornost za njih. Profesija poseduje mehanizme samoorganizovanja, a njeni članovi samoinicijativno slede određene etičke normative i uživaju društveni ugled i poštovanje.

Profesionalizacija je društveni proces kojim se jedno zanimanje transformiše u profesiju. Ovaj proces pre svega podrazumeva definisanje profesionalnih kompetencija i standarda rada (standard kvalifikacije), a zatim i formiranje strukovnog udruženja i definisanje sistema sertifikacije koji razdvaja kvalifikovane članove od nekvalifikovanih amatera. Profesionalizacija takođe podrazumeva uvođenje normi ponašanja, kao i sistema kontrole poštovanja tih normi. Profesionalizacija obezbeđuje javnu prepoznatljivost zanimanja i oblasti rada, afirmiše ih i promoviše a članovima šire zajednice obezbeđuje viši kvalitet usluga u toj oblasti.

Profesionalizaciju obrazovanja odraslih ne vidimo kao stručnu, akademsku ili poslovnu hladnu isključenosti i odvojenost od procesa stvaranja i transformacije znanja, veština i stavova. Upravo suprotno, kao potrebu da se treneri vrate svom strasnom iskustvu da je svaki trening jedinstveno delo.

Profesionalizacija nije događaj, nego proces. Dugotrajan, praktično neprekidan, težak, ali nužan. SERTO je platforma za taj proces.

Standard kvalifikacije

Standard kvalifikacije definiše stručnu kvalifikaciju „trener u obrazovanju odraslih“.

Standard kvalifikacije treba da obezbedi i osigura uvođenje sistema kvaliteta u programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja trenera u obrazovanju odraslih i omogući kontinuirani profesionalni razvoj trenera. Zasniva na standardu stručnih kompetencija i definiše način sticanja i dokazivanja stručnih kompetencija, radni kontekst, strukturu programa obrazovanja trenera, postupak validacije postojećih kompetencija, kao i preduslove za izvođenje obuke, za polaznike, izvođače i organizatore obuke.

Standard kvalifikacije, uz sistem obuke i sistem sertifikacije trenera, treba da omogući stvaranje profesionalnog identiteta trenera u obrazovanju odraslih i njegovu profesionalnu socijalizaciju, ne samo u široj javnosti, već i kroz internalizaciju tog identiteta kod samih trenera.

Standard kvalifikacije Trener u obrazovanju odraslih

Standard kvalifikacije Trener u obrazovanju odraslih

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.“